Άρθρα

Κέντρο Αγωγής & Λόγου Φωνή

Το Κέντρο αγωγής & λόγου Φωνή προσεγγίζει το κάθε περιστατικό ως μοναδικό με σεβασμό απέναντι στο παιδί και στην οικογένεια.
 

 
Η τυπική λεκτική – κινητική εξέλιξη του παιδιού...εν τάχει!
Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία
Αισθητηριακή ολοκλήρωση